Arduino kjøpere Guide samt SeeDuino

July 2, 2023 0 By nditv

Make har samlet en kjøpere Guide for de mange forskjellige typer Arduino-enheter. Arduino er en åpen maskinvareplattform designet for å gjøre prototyping raskt tilgjengelig. Stilen gjør det mulig for andre mennesker å modifisere, utvide, samt forbedre på basen, så vel som mange har begynt å skape sine egne versjoner. Guiden har en stor del av maskinvaren vi har dekket i fortiden som Lilypad, Arduino Pro, Sanguino, Duemilanove, Ethernet Shield, så vel som Freeduino.

Ut av pakken, seeduino (bildet ovenfor) definitivt fanget vårt øye. Det er en lav profil SMD-stil som Arduino Pro. De har tatt fordel av området som er lagret av SMD ATMEGA168 ved å legge til flere nyttige overskrifter. I tillegg til ICP, får du pinnene i UART-orden, så vel som en I2C-topptekst. VCC er bryteren som kan velges for 3,3 eller 5volts. Tilbakestillingsbryteren er overført til kanten pluss to ekstra ADC-pinner. Vår foretrukne funksjon er den nye avstanden på de digitale pinnene. Arduino Digital Pin Headers har et uforklarlig 160mil mellomrom mellom bankene. SeeDuino har den grunnleggende raden for skjoldkompatibilitet, men har en ekstra rad på avstand til grunnleggende 100mil avstand for bruk med protoboard. På $ 23,99 er det også konkurransedyktig priset.