Picbasic Complex LED Matrix

May 22, 2023 0 By nditv

Denne Picbasic Complex LED Matrix Service ble etablert av [Olivier de Broqueville] for å kjøre en matrise av LED. Ved å benytte noen billige transistorer, typiske røde lysdioder, så vel som en PIC16F628, er han i stand til å kjøre en 6 × 6 LED-matrise. Denne jobben er ekstremt godt dokumentert, så vel som det som tilbys, inkludert: Circuit Card Layouts, Schematics, Picbasic Source, VB Computer Interface Program, samt deler liste.