Floppy Drive Heliostat

November 28, 2022 0 By nditv

Dette er et pågående prosjekt for å bygge en heliostat fra en diskettstasjon. Heliostater brukes av solar arrays for å spore solen. Denne moden bruker hovedlogikkbrettet til å kontrollere hodet stepper motoren. Styret vil slå opp med 5V og forbruker 1watt når motoren kjører. Det er et par quirks til motoroperasjonen siden dette en diskettstasjon; Store hodebevegelser krever en backtrack så ofte. Heldigvis beveger denne enheten ikke for langt eller raskt. To sett med lysdioder er kablet på motsatte sider av en reflekterende stripe. De er kablet motsatt hverandre, slik at enheten sporer tilbake hvis den overskrider.

Permalink.