Hackaday-premieoppføring: Analysere og kontrollerer håndtrådene

February 16, 2023 0 By nditv

For de millioner av mennesker som lider av Parkinsons og andre årsaker til Hand Tremor, er det nytt håp i form av [MohammedzeShan77] ‘s inngang i hackaday-prisen: en hanske som analyserer og styrer tremorene.

Hansken bruker et akselerometer og et par fleksesensorer for å bestemme posisjonen til hånden som den oscillerer. En partikkelfoton knuser de rå dataene for å komme opp med hyppigheten og amplituden til tremorene og laster opp den til skyen for gjenfinning og analyse av medisinsk personale.

Håndtrådene kan variere i frekvens og alvorlighetsgrad, avhengig av årsaken. Noen er knapt merkbare bevegelser, og andre er livsforstyrrende rister. Ved å analysere hyppigheten og amplituden til disse tremorene, kan legene bedre forstå en pasients tilstand.

Den beste delen av denne hanske er at den også gir umiddelbar lindring til brukeren ved å stabilisere hånden. En raskt spinning super presisjon gyroskop motvirker tremor-oscillasjonene som det forsøker å opprettholde sin posisjon. Siste gang vi så innovasjon som dette, kom det med et sett med vedlegg.

HackadayPrize2017 er sponset av: