Audio-effekter på Intel Edison

June 15, 2022 0 By nditv

Med muligheten til å kjøre et fullt Linux-operativsystem, har Intel Edison-styret mye mer enn nok databehandlingskraft for sanntids digital lydbehandling. [Navin] brukte atombaserte modulen til å bygge effekt: en digital effektprosessor.

Endring er skrevet i C, og benytter to biblioteker. Mraa-biblioteket fra Intel leverer en API for tilgang til I / O-portene på Edison-modulen. Portaudio er biblioteket som brukes til å fange og spille av lydprøver.

For å tillate lydinngang og utgang, er det nødvendig med et lydkort. Et billig USB-lydkort tar seg av dette, med tanke på at Edison ikke har innebygd maskinvare for lyd. Edisonet selv er montert på Edison Arduino breakout bordet, og kombinert med en Grove Shield fra SEED. Bruke Grove-systemet, en knapp, potensiometer og LCD ble tilsatt for kontroll.

Koden er tilgjengelig på Github, og er ganske enkelt å følge. Portaudio kaller AudioCallback-funksjonen i drift.cc når det trenger prøver å spille. Denne funksjonen tar prøver fra inngangsbufferen, kjører dem gjennom en effekts funksjon, og spytter de resulterende prøvene i utgangsbufferen. All effektkoden finnes i mappen “Effekter”.

Du kan sjekke ut en demo-effekt som gjelder effekter på et tastatur etter pause. Hvis du vil bygge din egen, gir en instruksjon alle trinnene.