Automatisk antennestuner

October 5, 2022 0 By nditv

for å få den beste strømoverføringen til en antenne, tuning er nødvendig. Denne prosessen bruker en last for å matche overføringslinjen til antennen, som styrer stående bølgeforholdet (SWR).

[k3ng] bygget sin egen automatiske antenne tuner. Først prosedyrer det prosedyren på linjen ved å bruke en Tandem Match Coupler. Denne enheten tillater fremover og reflekterte signaler på linjen som skal ekstraheres. De er buffret og matet inn i en Arduino for prøvetaking. Ved hjelp av disse dataene kan enheten beregne SWR. RF-signalet er også delt og samplet for å måle frekvensen.

For å automatisere tuning bytter en Arduino en bank med kondensatorer og induktorer i og ut av kretsen. Ved å variere belastningen, kan den finne den optimale matchingen for den angitte antennen og frekvensen. Når det gjøres, lagres innstillingene i EEPROM, slik at de kan tilbakekalles senere.

Etter pausen, sjekk ut en video av tuneren som klikker på reléene og matcher en last.

[Richv]