Marc Weber Tobias vs Medeco

January 26, 2023 0 By nditv

Denne måneds kablet magasin har en omfattende profil for [Marc Weber Tobias]. Han er en profesjonell låsplukker som gleder seg til å komme opp med nye teknikker for å ta på seg høye sikkerhetslås. I de senere år har han drevet avoul av USAs Premier High Security Lock Produsent, Medeco, ved å publisere åpne i tretti sekunder med [Tobias Bluzmanis]. Medeco nekter fortsatt at dette er mulig. Kablet besluttet å teste laget ved å kjøpe seks nye sylindere og timing dem. Hver og en var åpen på under ni minutter. Du kan se en video av dette på wiredens nettsted.

I fjor dekket vi et dekodingsangrep mot Medeco Locks av [Jon King].

[via blackbag]